استیکر نوع Fork ART015

Fork Type Stacker ایده آل برای استفاده در ایستگاه های کاری مختلف و برنامه های کاربردی در محل کار